top of page

Skola

Vill du ha möjlighet:

  • att erbjuda dina elever ett mer varierat utbud i matsalen?

  • att verka för en högre måluppfyllelse?

  • att ligga i framkant med ny smart teknik?

  • att ”sticka ut” i din bransch?

  • att arbeta mer miljömedvetet?

  • att få ytterligare ett marknadsföringsverktyg som talar till fördel för just din skola?

  • att locka fler nya elever?

Maten är en av de faktorer som väger tungt vid val av skola utöver pedagogik och läge. Möjligheten att kunna säga till en potentiell elev, ”på min skola väljer du din egen skollunch”, förverkligas om man använder sig av Mitt Käk.

Andra fördelar med Mitt käk är att vi kan se att besöksfrekvensens i matsalarna där den används går upp, vilket ligger i linje med skollagens krav på att verka för hög måluppfyllelse. Det visar också tydligt att skollunchen blir mer intressant om elever själva får vara delaktig i sin egen planering.

Miljömedvetenhet är i alla lägen något mycket positivt! Att både svinn, sophantering och sopkostnader går ner är ytterligare en konsekvens som man tydligt kan urskilja om man använder sig av Mitt Käk.

Hittar du någon nytta som du tror faller dig, din skola eller dina elever i smaken? Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan få till ett samarbete.

bottom of page