top of page

Restauratör

Vill du ha möjlighet:

  • att planera dina inköp på ett bättre sätt?

  • att minska ditt svinn?

  • att arbeta mer miljömedvetet?

  • att bli en mer attraktiv samarbetspartner för dina kunder?

  • att ligga i framkant genom att använda smart teknik?

  • att planera dina timmar i köket mer effektivt?

  • att minska dina sopkostnader?

 

Med denna smarta lösning har du möjlighet att förbättra din lönsamhet, planera timmar i kök och inköp mer effektivt, samtidigt som du ökar din attraktionskraft hos din kund vilket kan vara avgörande för ett nytt kontrakt eller för förlängning av ett gammalt.

Du kan själv välja om du vill få tillgång till våra väl beprövade rätter med tillhörande bild och text eller om du vill göra en helt egen menyplanering baserad på dina egna rätter. 

Då vårt systerbolag arbetar på detta sätt redan idag finns det grundliga belägg för alla våra antaganden. Finner du några nyttor som du känner passar dig och ditt företag så tveka inte att kontakta oss så kommer vi ut på ett besök och berättar mer.

bottom of page