top of page

Om oss

Vi har lång erfarenhet av att leverera restaurangmat till allt från förskolor och skolor till större företag och restauranger. Med denna erfarenhet såg vi möjligheter att effektivisera personaltimmar, minimera svinn och kunna arbeta mer miljömedvetet.

 

Vi har lagt mycket tid ihop med våra elever i olika matråd och workshops, och målet har varit att ta fram ett koncept med rätter som gör att elever hellre går till matsalen än går ut på stan och öppnar sin egen plånbok. Baserat på detta startade vi ett nytt bolag med fokus på att ta all den information vi samlat på oss, och kommunicera med eleven på ett nytt och innovativt sätt. Så kom Mitt Käk till.

Mitt Käk sätter elevernas välmående i fokus och vill ge dem förutsättningar att må gott och servicenivån till vår kund blir hög när vi arbetar på detta sätt.

Ett annat fokus för oss har varit miljömedvetenhet. Alla måste vi dra vårt strå till stacken och kan vi gemensamt minska svinnet och minimera sophanteringen med dessa små enkla medel så är detta något mycket positivt. Genom förbeställningar får vi mycket bättre underlag till att lägga order till våra leverantörer. Varje dag ser vi bevis på att vi inte får lika mycket mat tillbaka, timmarna i köket blir mer effektiva och sophanteringen har minskat.

bottom of page