top of page

Kommun

Vill du ha möjlighet:

 

  • att arbeta mer miljömedvetet?

  • att få upp närvaron i matsalarna?

  • att minska dina sopkostnader?

  • att minska matsvinnet?

  • att erbjuda dina elever ett mer varierat utbud i matsalen?

  • att verka för en högre måluppfyllelse?

  • att ligga i framkant genom att använda smart teknik?

  • att planera dina timmar i köket mer effektivt?

  • Vill du ha inspiration till nya rätter?

  • Vill du ha hjälp med menyplanering?

Med denna smarta lösning har du möjlighet att förbättra ditt erbjudande och koncept ut till skolrestaurangernas kunder, d.v.s eleven!

Då vårt systerbolag arbetar på detta sätt redan idag finns det grundliga belägg för alla våra antaganden och våra 5 piloter påvisar tydliga resultat som vi gärna kommer ut och berättar om. Vid ett möte kommer vi ut och gör en inventering av ”nuläget” och de mål man vill uppnå. Utifrån denna tar vi fram ett skräddarsytt förslag på samarbete.

 

Du kan själv välja om du vill få tillgång till våra väl beprövade rätter med tillhörande bild och text eller om du vill göra en helt egen menyplanering baserad på dina egna rätter. 

 

Andra fördelar med Mitt käk är att vi kan se att besöksfrekvensens i matsalarna där den används går upp, vilket ligger i linje med skollagens krav på att verka för hög måluppfyllelse. Det visar också tydligt att skollunchen blir mer intressant om elever själva får vara delaktig i sin egen planering.

Miljömedvetenhet är i alla lägen något mycket positivt! Att både svinn, sophantering och sopkostnader går ner är konsekvenser som man tydligt kan urskilja om man använder sig av Mitt Käk:s koncept.

Hittar du någon nytta som du tror faller dig, din skola eller dina elever i smaken? Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan få till ett samarbete.

bottom of page